October 9, 2012
Deliverables from Phase 3 now available

>> download

June 6, 2012
Pre-conference presentations available on seminar page!

>> download

February 21, 2012
Tivit Future Internet pre-conference @ 3rd European Summit on the Future Internet, 30.5.2012

>> Program


 


All Press Releases, News and Events in the News section

News >

Tulevaisuuden Internet -tutkimusohjelma

Useat pullonkaulat rajoittavat nykyisin Internetin kehitystä. Niitä ovat ei-toivottu liikenne, reititysjärjestelmän tukehtuminen, liikkuvuuden hallinnan ja moneen verkkoon liittymisen ongelmat, kehittymättömät markkinamekanismit liikenteen ja resurssien hallinnassa, yksityisyyden suojan ja vastuullisuuden rajoittuneisuus sekä luottamuksen ja maineen hallinnan tuen puute. Tulevaisuuden Internet –ohjelman keskeinen teema on poistaa esteet joustavasti ja tehokkaasti toimivan teknologia-alustan syntymisen tieltä ja siten luoda perusteet läpinäkyvälle ja tehokkaalle uusien innovaatioiden ja sovellutusten markkinalle – lyhyesti, verkolle avoimena markkinana.

Pääteemat

Ohjelman tutkimussuunnitelma perustuu fokusalueelle laadittuun pitkän tähtäimen suunnitelmaan (Future Internet Research Agenda). Ensi vaiheessa Tulevaisuuden Internet –ohjelma keskittyy kolmeen pääteemaan: Internetin reititysjärjestelmän terveyden palauttamiseen, yhteyden laadun parantamiseen Internetin yli päästä päähän sekä uudenlaisen information tallennuksen ja jakelun arkkitehtuuriin suoraan osana tulevaisuuden Internettiä. Toisessa vaiheessa tietoturvan tutkimuspohjaa laajennettiin ja siitä muodostettiin oma työpakettinsa.

Lataa tästä englanninkielinen Tutkimussuunnitelma (pdf) >>

Lataa tästä englanninkielinen Projektisuunnitelma (pdf) >>

Lähestymistapa

Ohjelma etsii toisaalta ratkaisuja, joita voidaan soveltaa jo muutaman vuoden kuluessa, mutta toisaalta myös ratkaisuja, jotka vaativat perustavampaa laatua olevia muutoksia Internetin arkkitehtuuriin ja edustavat siten pidemmän tähtäimen tutkimusta. Ohjelma soveltaa sekä teoreettisia analyysejä ja simulointeja että konkreettisia kokeiluja realistisessa verkkoympäristössä. Ohjelman tavoitteena on toteuttaa koeverkko, joka tukee ohjelman tutkijoita eri verkkoratkaisuiden testaamisessa ja todentamisessa.

workpackages

Työn rakenne: Työ jakautuu työpaketteihin, joista neljässä (WP 1, 2, 3, ja 6) tehdään tutkimusta, kun taas WP4 rakentaa ohjelman käyttöön kansallisen testiverkon. WP0 kattaa työn joka koskettaa useampaa työpakettia, kuten luottamus, liikkuvuus ja energiatehokkuus. WP5 keskittyy tiedon levittämiseen.

Kansainvälinen yhteistyö

Ohjelman tavoitteena on osallistua ja vaikuttaa kansainväliseen Future Internet-standardointiin esimerkiksi IETF:ssä ja tutkimusohjelmiin Euroopassa ja maailmanlaajuisesti..

Vaikutus

Lopulta ohjelman odotetaan luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä jo alalla toimiville että myös uusille Internet-pelureille. Erityisesti ohjelman pitkäntähtäimen visio ennakoi merkittäviä muutoksia verkon protokolla- ja sovelluskerroksiin. Nämä muutokset tulevat merkittävästi muuttamaan myös Internetin markkinasuhteita ja niihin liittyvien pelureiden mahdollisuuksia.

 

In English >>

En français >>